Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 7.10. 2008 v Nechanicích

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 12. 10. 2008 

Program jednání:
1) Návrh na změnu Statutu společnosti

Přítomni:  
Jana Kuthanová
Jiří Pechar
Jana Rejlová
Miroslava Součková
Jana Pečenková 
Iva Horníková
 

1) Návrh na změnu Statutu společnosti
 J. Rejlová předložila návrh na změnu Statutu vyplývající z rozhodnutí správní rady společnosti ohledně delegování pravomocí na přípravu, realizaci a kontrolu Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov na období 2008-2013.
 Návrh byl jednomyslně schválen.
 Úpravy zapracuje do Statutu J.Rejlová, následné zveřejnění zajistí I.Horníková. T: do 15.10.2008.

 


V Nechanicích dne 7.10. 2008
Zapsala:   Jana Rejlová