MŠ a ZŠ Praskačka

Autor: Libuše Ježková <>, Téma: Představujeme Vám členy MAS, Vydáno dne: 09. 10. 2008

Představení člena  MAS - základní škola Praskačka
Naše základní škola je málotřídní škola, do které docházejí žáci 1. stupně školní docházky. Specializujeme se i na vzdělávání žáků se specifickými poruchami a žáků vyžadujících zvláštní péči.

Zástupce, který bude jeho jménem jednat  v MAS Hradecký venkov je Ing. Helena FikarováV letošním roce jsme si vysloužili od České školní inspekce vynikající hodnocení jako nadstandardní škola, která poskytuje žákům velmi kvalitní péči ve všech oblastech výchovy a vzdělávání. Tohoto ocenění si velmi vážíme a zavazuje nás k ještě kvalitnější práci.
Škola těsně spolupracuje s mateřskými školami v Praskačce a Sedlici, které jsou součástí školského zařízení. Toto spojení  velmi pomáhá při vstupu dětí do 1. ročníku základní školy.
Škola nabízí pestré možnosti v rámci mimoškolní činnosti jak na poli kulturním tak sportovním. Děti si mají možnost vybírat ze široké nabídky kroužků. Této nabídky využívají i děti z mateřských škol, děti, již na druhém stupni škol i děti z jiných obcí. Připravujeme  cvičení pro maminky s dětmi.
Každoročně připravují učitelky spolu dětmi a jejich rodiči několik významných akcí.
Z nich jmenujme například vánoční vystoupení školního sboru, divadelní představení pro rodiče a veřejnost, pěvecká soutěž Praskačský zpěváček, aj.


Nově se věnujeme školnímu projektu zaměřeném na ekologickou výchovu.
V roce 2009 chystáme již 9. ročník soutěže Praskačský zpěváček, který se těší vysoké oblibě mezi všemi účastníky. Jedná se o soutěž určenou převážně dětem z venkovských škol a dětem handicapovaným. Pravidelně se soutěže účastní na sto zpěváčků z dvaceti škol základních a mateřských.
Všichni, kdo mají zájem o naši práci, jsou zváni k návštěvě školy.


Libuše Ježková, ředitelka školy