Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany, o.s.

Autor: Kateřina Holická <>, Téma: Představujeme Vám členy MAS, Vydáno dne: 06. 10. 2008

mc lhota

Představuje se nový člen MAS. Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany, o.s.

Hlavní činností sdružení je motivovat nejen rodiče na mateřské dovolené, ale i další občany k praktickému zapojení se do námi pořádaných aktivit a tím navodit vědomí soudržnosti mezi obyvateli nejen naší obce, ale i okolních vesniček.

Zástupce, který bude jeho jménem jednat  v MAS Hradecký venkov je Kateřina HolickáVaše aktivity v regionu?

Rodinné a mateřské centrum je občanské sdružení, které vytváří příjemné tvořivé prostředí pro setkávání zájemců ( neomezeného věku ) o naši činnost.
Nabízíme pravidelné aktivity, jednorázové akce, kurzy, přednášky:
- kroužky pro děti: sportovní, taneční, cvičení pro malé a větší děti, ….
- akce: dětský den, slavnostní otevření dětského hřiště, drakiáda, ….
- kurzy: masáž miminek, angličtina pro nejmenší, …..


Proč jste se stali členy MAS?

Prvním impulsem pro vstup do členství MAS Hradecký venkov byl jistě záměr získání finanční podpory pro naši neziskovou organizaci, jelikož máme v plánu rozvíjet ,,pohodlí“ nejen maminkám s dětmi, ale i dalším občanům naší obce.
Po vstupu do členství jsme však zjistili, že nám dává mnohem více a to – získávání potřebných zkušeností a setkávání se s milými lidmi podobných zájmů.

Kontaktní údaje:
Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany, o.s.
Lhota pod Libčany 50, 503 27 Lhota pod Libčany
Kontaktní osoba: Kateřina Holická, tel.: 777 294 311
e-mail: rmc-lhotapodlibcany@seznam.cz
http://www.rmclhotapodlibcany.webnode.cz