Schůzka pracovní skupiny žen

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Pracovní schůzky, Vydáno dne: 19. 09. 2008

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

16.9. 2008 se opět sešla pracovní skupina.Tentokrát nad dotazníky, kterých jsme rozdali 400 po celém území MAS Hradecký venkov.                   „ Problémy žen v regionu MAS Hradecký venkov“ a  zpracovala  výsledky již vrácených dotazníků.

Cílem bylo zjistit sociální a profesní rozložení žen. A problémy s kterými se ženy v regionu MAS Hradecký venkov potýkají. Součástí dotazníku byla mapka území MAS a odkaz na internetové stránky MAS Hradecký venkov.

Pracovní skupina připravuje přednáškovou  činnost – forma seminářů s využitím grantů na sociální a vzdělávací činnost po území MAS Hradecký venkov, zaměřená na vzdělávání zaměstnanců, rodičů na mateřské dovolené, návrat do zaměstnání a udržení kontaktů se zaměstnavatelem.
Semináře budou směřovat zejména k principům rovného zacházení , nediskriminačním přístupům, ke zvyšování povědomí o slaďování pracovního a rodinného života.
Pro zpracování témat a výběr míst konání seminářů budou použity výsledky dotazování s případnou analýzou potřeb cílových skupin.

Prosíme, o postupné vracení dalších dotazníků. Po jejich zpracování zveřejníme  výsledky.