OSOBNOST ROKU:

Autor: Ivan Šenk <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 08. 07. 2009

hrádek

JAN NEPOMUK FRANTIŠEK HRABĚ HARRACH

* 2.11. 1828 + 12.12. 1909

V tomto roce si připomínáme 100. výročí od úmrtí významného představitele šlechtického rodu Harrachů a naší aristokratické společnosti 2. poloviny 19. století, který se zasloužil o rozvoj politického, hospodářského a kulturního života v Českých zemích.

Letních měsících tohoto roku je na zámku otevřena výstava dokumentů a exponátů, vztahujících se ke stavbě zámku Hrádek u Nechanic a k rodu Harrachů. Část výstavy je zvláště věnována J. N. hraběti Harrachovi.“

http://www.hradekunechanic.cz/Současně probíhají v Krkonošském muzeu v Jilemnici dvě výstavy věnované této osobnosti. První se jmenuje „Český šlechtic Jan Nepomuk František hrabě Harrach“ a potrvá do 13. září 2009, druhá „Jak se žilo v dobách hraběte Jana“ a bude otevřena do 31. srpna 2009. Více na www.krnap.cz. – Krkonošské muzeum Jilemnice“

 

 

harach