Z Á Z N A M z jednání správní rady

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 25. 09. 2007

MAS Hradecký venkov,  konaného dne 25.9.2007 na Městském úřadě v Nechanicích.Program jednání:
1) Organizační schéma MAS
2) Statut společnosti  - změna
3) Partnerské smlouvy, 1. setkání členů MAS

Přítomni:
o Macháček Josef
o Moder Bedřich
o Pečenková Jana
o Pechar Jiří
o Rejlová Jana
o Součková Miroslava
o JUDr. Vladimír Studený

1) Organizační schéma MAS
Projednáno a odsouhlaseno organizační schéma MAS, kompetence, počty členů, způsob volby.

Do doby, než bude dle platného statutu jmenován ředitel společnosti, budou jeho povinnosti zajišťovat manažerky společnosti - J.Kuthanová a J.Rejlová.

2) Statut společnosti - změna
Projednány připomínky JUDr. Macháčkové a navrženy úpravy Statutu. Tyto úpravy spolu s odsouhlasenými změnami vyplývajícími z upřesnění organizačního schématu MAS zapracovány do Statutu. Statut schválen, nahrazuje původní ze dne 4.5.2007.  

- plénum jsou zástupci všech členů MAS (zakladatelů a partnerů, kteří mají uzavřené partnerské smlouvy)
- plénum volí všechny orgány MAS ze svých členů
- programový výbor je odborným orgánem MAS, který řídí výkonné orgány tj. výběrovou komisi a výkonný monitorovací výbor

3) Partnerské smlouvy, 1. setkání MAS
1. setkání členů MAS se uskuteční v úterý 2. října 2007 v 17,00 hodin v hospodě na Dolním Přímu.  Zástupci všech 4 mikroregionů se sejdou na Dolním Přímu již v 15 hodin, přivezou potvrzené partnerské smlouvy a dohodnou průběh setkání.

V Roudnici dne 25.9.2007
Zapsala: J. Rejlová