ZÁPIS Z PRACOVNÍHO SETKÁNÍ STAROSTŮ

Autor: Jana Kuthanová <(at)>, Téma: - Pracovní schůzky, Vydáno dne: 07. 03. 2007

Členských obcí mikroregionů Nechanicko, Obce PZ 1866 a Urbanická brázda
konaného dne 7. března 2007 v RoudniciPřítomni: viz prezenční listina

Program jednání:
• Metoda LEADER
• Činnost a fungování Místních akčních skupin
• Návrh na založení obecně prospěšné společnosti „Hradecký venkov“
• Závěr


Setkání starostů bylo svoláno zástupci svazků obcí Nechanicko, Obce PZ 1866 a Urbanická brázda za účelem vysvětlení problematiky LEADER a fungování Místních akčních skupin a dohody o společném postupu na území všech svazků.
Úvodem jednání vystoupili zástupci firmy TIMA Liberec – PhDr. Oldřich Čepelka a Ing. Stanislav Jäger, kteří seznámili přítomné s uvedenou problematikou a zodpověděli dotazy. Prezentace z jejich vystoupení jsou přílohou tohoto zápisu.
Paní Kuthanová seznámila přítomné s návrhem na založení místní akční skupiny s právní subjektivitou obecně prospěšné společnosti na území všech tří svazků s názvem „Hradecký venkov, o.p.s.“ a s dalšími kroky řešení – podrobnosti viz prezentace, která je přílohou tohoto zápisu.


Po té proběhla diskuse na jejímž závěru bylo odsouhlaseno:
1. Sněm starostů, konaný dne 7.3.2007 v Roudnici ukládá zástupcům Svazku obcí Nechanicko, Urbanická brázda o  Památkové zóny 1866  připravit založení MAS s právní subjektivitou obecně prospěšné společnosti dle zák.č.248/1995 Sb., ve znění pozd. předpisů.

2. Sněm starostů, konaný dne 7.3.2007 v Roudnici ukládá zástupcům členských obcí svazků projednat v ZO vstup obce v rámci svazku obce, již je členem, do o.p.s. Hradecký venkov.

3. Sněm starostů, konaný dne 7.3.2007 v Roudnici ukládá zástupcům členských obcí svazků oslovit neziskové organizace a podnikatelské subjekty ve správním obvodu obcí, jež zastupují, s pozváním na setkání v těchto termínech:
? podnikatelské subjekty: dne 5.4.2OO7 v 15 hod., bude upřesněno
? spolky, NNO, sdružení:  dne 12.4.2OO7 v 18 hod. v  KD Nechanice

Místo setkání podnikatelů bude upřesněno na pozvánkách, které obdržíte od p.J.Rejlové.


Doporučujeme shlédnout: www.posazavi.com, www.vladar.cz,
www.orlicko-trebovsko.cz, www.sdruzeniruze.cz/, www.leader.tima-liberec.cz, www.pohodavenkova.cz, www.podjestedi.cz/, www.mas-netolice.cz


Návrh na usnesení zastupitelstva obce :


Zastupitelstvo obce …………………………souhlasí se vstupem Obce

……………………………. v rámci Svazku obcí……………… …….

………………………………… do o.p.s.  Hradecký venkov.


V Roudnici dne 9.3.2007
Zapsaly:
Jana Rejlová, mobil: 731516980, e-mail: euro.rejlova@tiscali.cz
Jana Kuthanová, mobil: 724186825, e-mail: kuthanova@horineves.cz