Rodný dům Václava Hanky - Hořiněves

Autor: RNDr. Václav Hovorka <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 24. 06. 2008

Objekt bývalé zájezdní hospody s dřevěným podloubím a rozsáhlými hospodářskými stavbami.

Rodný dům Václava Hanky (1791-1861) - stálá expozice fotografií a dokumentů. 

Prohlídky možné, po dohodě na obecním úřadě, Hořiněves čp.73 nebo na 

tel.: 495 426 160, 495 426 107, 495 426 118 (p.Rybářová-průvodce) mobil: 724 186 825.

Turistické známkové místo – Hankův dům, další prodejní místa – OÚ Hořiněves, hospoda U Šáfrů, obchod p. E.Černá 

www.horineves.cz Rodák Václav Hanka byl žákem Dobrovského a později knihovníkem Českého muzea. Zajímal se o lidovou píseň, staročeštinu a pracoval na srbské lidové poezii. Sepsal několik mluvnic slovanských jazyků.

 

hankův dům

http://1866.cz/Stezky/Stezka_sever/tabule10.php