Velichovky

Autor: RNDr. Václav Hovorka <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 24. 06. 2008

V roce 1897 byly založeny, v té době prakticky neznámé české obci, lázně.  Trvalý finanční deficit lázeňského provozu vedl roku 1907 zakladatelky lázní baronky Bertu Bess Chrostin a Gabrielu Spens Boden k jejich prodeji MUDr. Josefu Moravcovi ze Dvora Králové nad Labem.Ten však lázně již za 5 let  prodává Ústředí nemocenských pojišťoven v Praze. Ústředí pojišťoven postupně odkoupilo další soukromé lázeňské budovy a 10 ha pozemků pro další rozšíření lázeňského areálu.

Projekt nových lázní zpracoval architekt Milan Babuška a jeho realizace začala roku 1923. Nový velký lázeňský léčebný pavilon (Masarykův dům) byl dokončen roku 1926 (2. patro bylo přistavěno roku 1936). V roce 1936 bylo vybudováno v lázeňském parku 38 m dlouhé, 18 m široké koupaliště. V březnu 1942 přestávají lázně sloužit svému účelu a do Velichovek je přemístěna plicní léčebna z Prosečnice nad Sázavou. 28. března 1945 je léčebna zrušena a všechny lázeňské budovy byly upraveny pro německý generální štáb polního maršála Ferdinanda Schörnera.

Na samém sklonku války (8. května) přijíždí do Velichovek konvoj americké armády, který doprovázel kurýry Dönitzova štábu s oznámením bezpodmínečné kapitulace Německé třetí říše. V roce 1997 byl v lázeňském parku k této události vybudován památník a  každý rok, 8. května, je pořádána vzpomínková jízda historických vozidel 2. světové války z Prahy do Velichovek pod názvem "Mise Velichovky". Obnovení lázeňského provozu po konci 2. světové války, znamenal nejen opravy lázeňského areálu, ale i postupnou modernizaci lázeňských provozů.

V roce 1998 byla dokončena generální oprava budov "Domov" a "Zátiší", které nyní splňují všechny požadavky úspěšné léčby. I další lázeňské budovy prošly koncem tisíciletí generálními rekonstrukcemi.