Pokrytí území cyklosteskami a turistickým značením

Autor: RNDr. Václav Hovorka <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 24. 06. 2008

Příhodný terén s malými výškovými rozdíly je dobrým předpokladem pro cykloturistiku.Příhodný terén s malými výškovými rozdíly je dobrým předpokladem pro cykloturistiku. Zejména jižní a severní část regionu je protkána vyznačenými cyklotrasami KČT.Většina těchto cyklotras je vyznačena silničními cykloznačkami.

Střední částí území prochází nadregionální cyklotrasa (Hrádek nad Nisou) - Jičín - Hradec Králové - (Břeclav) a severním okrajem (Kuks - Heřmanice - Hořenice) prochází mezinárodní cyklotrasa - Labská stezka.

V přípravě jsou dvě cyklotrasy (s předpokládaným vyznačením barevnými pásovými cykloznačkami): Osice - Roudnice - Radostov - Hrádek a cyklotrasa bojištěm 1866 Hrádek - Chlum - Svíbský les - Máslojedy. Odpočinková místa cyklotras mikroregionu Urbanická brázda jsou vybavena jednoduchým mobilářem.