Lázně Velichovky

Autor: RNDr. Václav Hovorka <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 24. 06. 2008

Specifickým zařízením v regionu Hradecký venkov jsou Lázně Velichovky specializované na léčbu pohybového ústrojí.Lázně poskytují léčebné lázeňské pobyty, speciální lázeňské pobyty, rehabilitace, relaxační a wellness pobyty s doplňkovými wellness a beauty službami.

Léčebné lázeňské pobyty jsou určené klientům komplexní a příspěvkové léčby. Léčí se tu potíže s klouby, poúrazové a předoperační stavy, stavy po operacích kostí a kloubů. Dále se tyto lázeňské pobyty vztahují na klienty, kteří trpí problémy s pohybovým aparátem a celý pobyt včetně léčby si hradí sami.  Speciální lázeňské pobyty jsou minimálně týdenní a jejich program je buď pevně stanoven nebo zahrnuje vstupní lékařskou prohlídku a procedury jsou poskytovány na základě doporučení lékaře. 

V lázních používají k léčebným procedurám velmi vzácnou a svým složením ojedinělou hustou slatinu, která obsahuje uhličitan vápenatý a železo. Tato slatina se těží v blízkosti Velichovek, na katastru sousední obce Rožnov.