Osice

Autor: RNDr. Václav Hovorka <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 24. 06. 2008

Ves je připomínána jako majetek opatovického kláštera již v roce 1086. Kostel Nanebevzetí P. Marie z 2. poloviny 14. století, byl do dnešní podoby barokně přestavěn  roku 1701. Před polovinou 18. století byla kolem hřbitova obklopujícího kostel vystavěna ohradní zeď s výklenkovou kapličkou a na hřbitově elipsovitá márnice. Rodiště skladatele české národní hymny Františka Škroupa  (1801-62), jeho památku připomíná pamětní síň na faře.