Nechanice

Autor: RNDr. Václav Hovorka <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 24. 06. 2008

Zmiňovány již roku 1228 jako trhová ves, patřící Vítku z Krumlova. Ves byla počátkem 14. století povýšena na městečko, které roku 1867 obdrželo městská práva. Rozvoj městečka souvisel s jeho polohou s novobydžovskou větví polské cesty, ale po úpadku její důležitosti v 15. století se zastavil i rozvoj městečka.  Příčinou stagnace města ve 2. polovině 19. století byla poloha mimo železnici (projekt železniční tratě se nerealizoval). Převážně dřevěný charakter staré zástavby zničil katastrofální požár roku 1827. Nová zděná klasicistní zástavba centra, nenarušená ve 20. století nevhodnými stavebními zásahy, je od roku 1996 chráněna jako městská památková zóna. Původně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie byl barokně přestavěn v letech 1690-92. Po požáru r. 1827 empírově přestavěn a rozšířen. Sochy: sv. Anna na náměstí z roku 1732, sv. Jan Nepomucký v Pražské ul. z roku 1730. Severně od města, při západním okraji komárovské bažantnice, malý vojenský hřbitov s pomníky 149 obětí bitvy u Hradce Králové. Nechanice jsou rodištěm: malířů Ignáce Raaba (1715-87), hudebního skladatele Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813); českého národohospodáře, politika a prvního prvorepublikového ministra financí JUDr. Aloise Rašína (1867-1923), kterého připomíná  pamětní deska na škole v Pražské ul.