Libčany

Autor: RNDr. Václav Hovorka <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 24. 06. 2008

Obec je řazena mezi nejstarší místa vesnického osídlení Hradecka. Je uváděna již v 11. stol. jako majetek opatovického kláštera.Z historie obce jsou známy 2 tvrze. Starší z nich byla v dolní části vsi, zanikla po požáru roku 1547. Na místě mladší tvrze (uváděné od poloviny 16. století) byl v 1. polovině 18. století tehdejšími majiteli Straky z Nedabylic vystavěn barokní zámek, znovu obnovený po požáru r. 1762. Roku 1769 vymřel Václavem Adamem rod Straků po meči a z jeho odkazu vznikla nadace na podporu zchudlých šlechticů (z prostředků nadace byla vystavěna Strakova akademie v Praze, vzdělávací ústav šlechtické mládeže). Zámek byl vypleněn roku 1775 vzbouřenými sedláky a po opravě upraven na byty úředníků nadace. V roce 1886 se stal sídlem stavební správy a archivu harrachovského velkostatku Sadová. Po roce 1945 byl využit jako mateřská školka. V letech 1971-75 byl radikálně přestavěn na základní školu a ve své podstatě zanikl (zůstala pouze část obvodového zdiva). Kostel Nanebevzetí P. Marie z počátku 13. stol. je nejstarší dochovanou románskou sakrální stavbou Hradecka. Koncem 15. století  pozdně goticky upraven. Barokní doba obohatila interiér o umělecky cenné plastiky z dílny M. B. Brauna (hlavní mariánský oltář a náhrobek Jana Petra z Nedabylic) a současně přistavěla jižní předsíň kostela a při zdi hřbitova byla postavena márnice.  V sousedství původní dřevěná zvonice z poloviny 18. století byla roku 1909 zbořena a na jejím místě následně postavena nová hranolová dřevěná. Libčany jsou rodištěm  historika umění Dr. Zdeňka Wirtha (1878-1961), malíře Vojtěcha Sedláčka (1892-1973). S Libčany spojili své působení či část svého života: Dr. Cyril Kampelík, zakladatel vesnických záložen (Kampeliček), spisovatel Jaroslav Durych, na zdejší škole učil spisovatel Rudolf Medek a na libčanské faře působil vlastenecký kněz Antonín Marek.