Heřmanice

Autor: RNDr. Václav Hovorka <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 23. 06. 2008

Poprvé připomínány r. 1328.Barokní kostel sv. Maří Magdalény byl postaven r. 1720 na místě původního kostela zmiňovaného již r. 1358. Jeho dnešní podoba   je výsledkem přestavby po požáru r. 1882, kdy byla přistavěna věž a budova dostala pozdně klasicistní podobu.V Heřmanicích stávala tvrz, vlastněná rodem Valdštejnů, ve které se 14.9.1583 narodil Albrecht z Valdštejna