Dobřenice

Autor: RNDr. Václav Hovorka <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 23. 06. 2008

Ves písemně připomínaná od roku 1339 byla rodovým majetkem Dobřenských z Dobřenic, kteří vlastnili (s dvěma malými přestávkami) panství až do roku 1861.Dobřenická tvrz byla postavena ve 14. století. Ferdinand Rudolf Dobřenský dal postavit na místě staré tvrze barokní zámek, který roku 1740 přestavěl Václav Petr Dobřenský. Zámek byl po vyplenění vzbouřenými sedláky roku 1775 opraven. Zámek roku 1860 vyhořel a nový majitel Karel Weinrich část zámku zbořil a na jeho místě v letech 1865-68 postavil velkou novoklasicistní vilu. Zámecký anglický park o rozloze 24,38 ha, v letech 1929-1930 ohrazený cihlovou zdí,  byl osázen 58 druhy listnatých a 30 druhy jehličnatých stromů.

Jeho plochu oživuje 0,44 ha vodních ploch.  Po roce 1989 staronoví majitelé zřídili v zámeckém areálu chov koní a veřejnou jezdeckou školu. Na místě původního kostela sv. Klimenta  z konce 13. století byl r. 1740 postaven barokní jednolodní kostel s hranolovou věží. Kolem kostela hřbitov, při jehož zdi byla r. 1740 postavena barokní osmiboká márnice. Na severní straně hřbitova pak hrobka jednoho z majitelů zámku JUDr. Karla Lövensteina (ředitele Škodových závodů v Plzni).        

 Kostel sv. Martina