Občanské sdružení ARS VIVA

Autor: Petr Semerák <>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 19. 06. 2008

Představujeme dalšího člena MAS Hradecký venkov Aktivity sdružení ARS VIVA
Občanské sdružení ARS VIVA bylo založeno v roce 1997 s cílem podporovat kulturu v našem regionu, zejména pak její hudební oblast.

Přidána ozvučená prezentace. Autorem je p. Z. Zajfrt.

Zástupce, který bude jeho jménem jednat  v MAS Hradecký venkov je Miriam BendováPokud máme představit toto sdružení blíže, seznámíme vás současně s ženským pěveckým sborem CANTUS FEMINAE. Hlavní náplní práce ARS VIVY je totiž organizační a finanční zajištění akcí tohoto pěveckého tělesa.


Zakladatelem a sbormistrem je Mgr. Petr Semerák. Sbor má nyní 27 členek.V jeho repertoáru  jsou skladby jak světových a českých klasiků (Mozart, Brahms, Smetena.. ) tak i našich současníků ( Eben, Lukáš, Pavlica…). Díky této pestré skladbě, může ARS VIVA představovat sbor při nejrůznějších  příležitostech – tradičních adventních a velikonočních koncertech, večerech sakrální hudby, benefičních akcích.. Jistě nejvýznamnější hudební událostí je již tradiční květnové setkání pěveckých sborů Festiválek Nechanice, na který se sjíždějí každoročně sbory z různých koutů naší republiky i hosté ze zahraničí. Jako další hudební akcí v režii sdružení ARS VIVA je podzimní Svatocecilský koncert na počest patronky všech umělců. Komponovaný pořad instrumentální hudby, zpěvu a poezie , by se měl , jak doufají jeho tvůrci, také stát tradičním.


Sdružení ARS VIVA má za léta své existence bohaté zkušenosti v oblasti organizování amatérské kultury v našem regionu. Stále stoupající umělecká úroveň sboru CANTUS FEMINAE však přiměla ARS VIVU vypořádat se i s organizací cest do zahraničí – Slovinska, Německa Slovenska, Anglie. Zatím nejnáročnější je jistě letošní příprava cesty do Řecka, kam byl sbor pozván na mezinárodní hudební festival a soutěž sakrální hudby.

 

Proč jste se stali členy MAS?

Činnost sdružení ARS VIVA je, tak jako u jiných sdružení, závislá na dvou hlavních faktorech – lidech nadšených pro věc a financích. Toho prvního má naštěstí dostatek, to druhé ti nadšení stále shání. Je obecně známo, že získat peníze pro kulturu není jednoduché, natož pak pro kulturu amatérskou. ARS VIVA tedy přivítala v loňském roce možnost stát se členem MAS – Hradecký venkov. Jako součást této obecně prospěšné společnosti se může účinněji zapojit do různých grantových programů zaměřených na podporu kultury. Dalším velmi důležitým důvodem pro přijetí členství v MAS - Hradecký venkov je příležitost propojovat svoji práci s činností ostatních zájmových sdružení v rámci MAS. 


Občanské sdružení ARS VIVA má pro další období v plánu rozšířit svou činnost například na organizování výstav prací regionálních amatérských umělců, pořádání  tanečních večerů , přípravu soutěží pro dětské zpěváčky. Jestli se sdružení podaří uskutečnit své záměry se brzy ukáže. Nadšení pro práci má zatím dostatek.

 

Kontakty:

Miriam Bendová, předseda sdružení,   Jitka Vodrážková, místopředseda sdružení                    
tel. 605 289 062, e-mail: motus@email.cz                                         

Mgr. Petr Semerák,   sbormistr