Území MAS - mapa, kontakty, kontaktní místa

Autor: administrátor <info(at)hradeckyvenkov.cz>, Téma: - Mapa působnosti, kontakty, Vydáno dne: 18. 06. 2008

Přesný název MAS: Místní akční skupina Hradecký venkov

Právní forma: obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, vloţka 160 dne 27.června 2007; Zakladatelská smlouva podepsána dne 3.5.2007 v Nechanicích

Sídlo MAS: Městský úřad Nechanice Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice

IČ: 275 17 730

Kraj: Královéhradecký

Region NUTS II: Severovýchodmapa území