Sdružení obcí CdC Pays Melois ve Francii

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 17. 06. 2008

MAS Hradecký venkov a MAS Brána do Českého ráje společně uzavřely v listopadu 2007 partnerskou smlouvu se Sdružením obcí CdC Pays Melois ve Francii.Spolupráce je zaměřena na podporu vzájemného poznávání komunálních struktur a aktivit jednotlivých smluvních stran, informování o příležitostech a možnostech čerpání fondů EU na obecně prospěšné aktivity při rozvíjení životního komfortu obyvatel v komunitách smluvních stran.

francie