Co je MAS Hradecký venkov

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 22. 06. 2008

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

Jak a proč vznikla Místní akční skupina Hradecký venkov?
Co je rozvoj regionu metodou LEADER?
Základní charakteristiky MAS Hradecký venkov.
Rozvoj regionu Hradecký venkov.
Jak se stát členem MAS?Jak a proč vznikla Místní akční skupina Hradecký venkov?
Svazky obcí Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda začaly  v roce 2006 na svém území připravovat společný rozvoj na základě metody LEADER, a proto v květnu 2007 založily obecně prospěšnou společnost Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích a její územní pracoviště – Místní akční skupinu Hradecký venkov. Později se k nim připojil svazek obcí Hustířanka.

 

Co je rozvoj regionu metodou LEADER?
Metoda LEADER uplatňovaná při rozvoji regionu znamená, že do přípravy a realizace společné strategie se zapojí co nejvíce partnerů z regionu - obce, neziskové a zájmové organizace, školy, podnikatelé, občanská sdružení apod. Tito partneři se stanou členy   místní akční skupiny (MAS) a zapojí se do společné činnosti.  

Program LEADER úspěšně běží již 15 let v Evropě a jeho podstatou je myšlenka, že sami místní lidé nejlépe vědí, co jejich region potřebuje a kam tedy směřovat dotace. V České republice je připraven do roku 2013. MAS, které uspějí se žádostí o finance na realizaci svého plánu, mohou na toto období získat k rozdělení částky v řádu desítek miliónu korun.

 

Základní charakteristiky MAS Hradecký venkov
- správní území – 4 svazky obcí   Hustířanka, Nechanicko, Obce památkové zóny 1866,   Urbanická brázda – 58 obcí 
- rozloha  374 km2 
- 24 tis. trvale žijících obyvatel
- průměrná hustota zalidnění 64 osob/km2  
- největší obec – Město Nechanice (2 280 obyvatel)
- nejmenší obec – Pšánky (48 obyvatel)

 

Rozvoj regionu Hradecký venkov
MAS  má k prosinci 2007 vypracován a schválen rozvojový dokument – Strategický  plán Leader MAS Hradecký venkov na období 2007-2013, který obsahuje dohodu členů MAS na tom co, jak, kdy, s kým a za kolik se bude v regionu realizovat. Celé znění strategie je zveřejněno na internetových stránkách www.hradeckyvenkov.cz nebo v kanceláři MAS v Nechanicích.
Další rozvoj regionu bude směřovat k naplnění naší společné vize:
„Hradecký venkov -  prosperující venkovská oblast v ekologicky vyvážené krajině poskytující kvalitní podmínky pro rekreaci  a život současné i budoucí generace.“

 

Jak se stát členem MAS?
- kontaktovat manažerky společnosti
- vyplnit Rámcovou smlouvu a odeslat ji na adresu MAS
- zaplatit členský poplatek

 

Kdo se může stát členem?
Každý, komu není lhostejné místo kde žije a kdo chce přispět k rozvoji svého regionu svou aktivní činností.


K březnu 2008 má MAS Hradecký venkov 23 členů:
- 4 podnikatelé v zemědělství
- 1 fyzická osoba
- 12  neziskových organizací
- Dětský domov Nechanice
- Základní škola Hořiněves
- 4 svazky obcí

 

Partnerské regiony
- MAS Brána do Českého ráje
- Sdružení obcí CdC Pays Melois ve Francii

 

Kontaktní osoby:
Jiří Pechar, předseda správní rady
Tel.:  498 773 812
E-mail: info@hradeckyvenkov.cz

Jana Kuthanová, manažerka
Mobil: 724 186 825
E-mail: kuthanova@horineves.cz

Jana Rejlová, manažerka
Mobil: 731 516 980
E-mail: euro.rejlova@tiscali.cz