29. 5. 2007 jednání SR ve Velichovkách

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 06. 06. 2007

Z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 29. 5. 2007 na Obecním úřadě ve Velichovkách.Program jednání:

Podklady pro vznik o.p.s.
Logo společnosti
Internetové stránky
Další postup prací

Přítomni:
Kuthanová Jana, Macháček Josef, Rejlová Jana, Součková Miroslava, Pečenková Jana

Podklady pro vznik o.p.s.

JUDr. Studený připravil podklady na podání návrhu na vznik o.p.s. rejstříkovému soudu v Hradci Králové. Návrh bude podán do pátku 1.6.2007.  Zajistí: J.Pechar, JUDr. Studený.

Logo společnosti - návrh loga vypracoval v barevném i černobílém provedení včetně popisu: Vladimír Kraus, ladakra@centrum.cz

- logo přijato, ihned bude používáno pro korespondenci. Domluvit opravu v názvu – o.p.s. a cenu, vypracování šablony hlavičkového papíru. Zajistí: J.Rejlová

Internetové stránky

J.Pechar zajistil registraci domény www.hradeckyvenkov.cz , postupně shromažďovat podklady a zprovoznit je – co nejdříve. Zajistí: J.Pechar

Další postup prací

Napsat přehled jednotlivých kroků, které byly pro vznik společnosti uskutečněny a nastínit další pro nejbližší období. Tento dopis rozeslat všem starostům ze všech 4 mikroregionů (zakladatelé a Hustířanka) a dát na vědomí starostovi do Smiřic, dále pak podnikatelským subjektům a NNO (dle kontaktů z dubnových setkání). Zajistí: J.Rejlová, J.Kuthanová

Jednat s mikroregionem Smiřicko, abychom měli co nejdříve oficiální stanovisko ke vstupu do MAS. Zajistí: J.Kuthanová

Připravit prázdný Projektový list na sběr projektů z území a rozeslat ho do území MAS. Zajistí: J.Rejlová

V Roudnici dne 30.5.2007

Zapsala: J. Rejlová