4. 5. 2007 jednání SR v Nechanicích

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 19. 05. 2007

Z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 4. 5. 2007 na Městském úřadě v Nechanicích.Program jednání:

Podklady pro zápis o.p.s.
Volba předsedy správní rady.
Informace ze setkání MAS Královéhradeckého kraje dne 3.5.2007 na Kuksu.
Smlouva o spolupráci s MAS Brána do Českého ráje a francouzským regionem CdC Pays Melois.
Strategie rozvoje MAS Hradecký venkov – zahájení prací.

Přítomni: Kuthanová Jana, Macháček Josef, Moder Bedřich, Pechar Jiří, Rejlová Jana, Součková Miroslava

Podklady pro zápis o.p.s.

Chybí 3 výpisy z rejstříku trestů (p. Brádlová, p. Součková a p. Švasta) – co nejrychleji dodat na MěÚ Nechanice. J.Pechar ve spolupráci s JUDr. Studeným připraví veškeré podklady k zápisu do rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové a podají návrh na zápis.

Volba předsedy správní rady: 
Navržen Jiří Pechar. Zvolen 5 hlasy.

Informace ze setkání MAS Královéhradeckého kraje dne 3.5.2007 na Kuksu

J.Kuthanová informovala o závěrech jednání zástupců MAS KHK – otevřený dopis na radu KHK. Dalším jednáním a podpisem dopisu byla SR pověřena J.Kuthanová.

Smlouva o spolupráci s MAS Brána do Českého ráje a francouzským regionem CdC Pays Melois

J.Rejlová informovala o služební cestě do Le Mele sur Sarthe - partnerského francouzského městečka Libčan. Byla dohodnuta rámcová smlouva o spolupráci a výměně zkušeností mezi o.p.s Hradecký venkov, MAS Brána do Českého ráje a regionem CdC Pays Melois. Podklady k uzavření smlouvy připraví J.Rejlová. Koncem června 2007 přijedou zástupci francouzské strany do ČR, SR pověřuje M.Součkovou podpisem smlouvy o spolupráci.

Strategie rozvoje MAS Hradecký venkov – zahájení prací

Mikroregion Hustířanka odsouhlasil vstup do MAS Hradecký venkov. Před zahájením prací na strategii rozvoje území MAS Hradecký venkov jednat o vstupu se zástupci mikroregionu Smiřicko a s obcí Černožice - zajistí J.Kuthanová.

J.Rejlová – připravuje se mapa zájmového území MAS. J.Rejlová vypracuje analýzu území v oblastech: obyvatelsko, školství, sociální a zdravotní péče, kultura, sport, trh práce. V ostatních oblastech – technická infrastruktura, životní prostředí, zemědělství, odpady, rekreace a cestovní ruch – bude kontaktovat projektanty (stručná analýza regionu, SWOT analýza).

V Roudnici dne 5. 5. 2007

Zapsala: J. Rejlová