9. 5. 2007 jednání DR v Máslojedech

Autor: Karešová Blanka <>, Téma: - Dozorčí rada , Vydáno dne: 20. 05. 2007

Z jednání dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 9. 5. 2007 na Obecním úřadě v Máslojedech.Program jednání:

Volba předsedy správní rady
Informace o činnosti o.p.s. Hradecký venkov

Přítomni: Brádlová Jitka,Karešová Blanka,Švasta Petr

Volba předsedy dozorčí rady
Navržena paní Karešová Blanka. Zvolena 2 hlasy.

Informace o činnosti o.p.s. Hradecký venkov

B.Karešová informovala o dosavadní činnosti o.p.s. a zahájení prací na strategii rozvoje území MAS Hradecký venkov.

V Máslojedech dne 9. 5. 2007

Zapsala: B. Karešová