Komitét pro udržování památek z války roku 1866

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: Představujeme Vám členy MAS, Vydáno dne: 15. 05. 2008

Komitét pro udržování památek z války roku 1866 je občanským sdružením, které se hlásí k tradicím ochrany památek z války roku 1866. Je přímým pokračovatelem „Spolku pro udržování válečných památek na bojišti Králové-hradeckém v Hradci Králové“ i dalších zaniklých místních spolků s totožným zaměřením na území České republiky. - www.1866.cz

Zástupce, který bude jeho jménem jednat  v MAS Hradecký venkov je Pavel Mrkvička.Základní činnosti Komitétu 1866:
a) ochrana, údržba, opravy a obnova
památek z války roku 1866
b) výzkum, mapování a evidence
těchto památek
c) budování naučných stezek po
bojištích z roku 1866
d) rozvoj cestovního ruchu v areálech
bojišť 1866
e) spolupráce s příslušnými orgány
státní správy a samosprávy při
ochraně a péči o památky a při
podpoře cestovního ruchu
f) spolupráce s obdobně zaměřenými
spolky a organizacemi
g) pořádání vzpomínkových akcí u
příležitosti výročí válečných událostí
roku 1866
h) navazování styků a spolupráce
s obdobně zaměřenými spolky
v zahraničí
i) publikační činnost včetně vydávání
vlastního časopisu „Bellum 1866“
j) pořádání přednášek a výstav
k) ochrana přírody v areálech bojišť
1866

Vaše aktivity v regionu?
2004 - Realizace projektu „Záchrana souboru 33 válečných hrobů a pomníků z roku 1866 na bojišti u Hradce Králové“ s přispěním dotace Ministerstva obrany ČR a Královéhradeckého kraje;
2005 - Záchrana souboru 33 válečných hrobů a pomníků na bojištích Královéhradeckého kraje ve spolupráci s obcemi a Královéhradeckým krajem. Dokončení celkové rekonstrukce litinového pomníku 49. pěšího pluku v Čistěvsi;
2006 - Příprava veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové zaměřeného na propagaci 140. výročí prusko-rakouské války r. 1866. Dokončení celkové rekonstrukce vojenského hřbitova z r. 1866 v Novém Bydžově; Otevření naučné stezky v severní části bojiště u Hradce Králové; Vzpomínkové oslavy 140. výročí bitvy u Hradce Králové; Otevření naučné stezky v jižní části bojiště u Hradce Králové; Záchrana ústředního saského pomníku v Probluzi; Oprava pomníků z prusko-rakouské války roku 1866 na bojištích u Hradce Králové, Náchoda, Svinišťan, Jičína a Dvora Králové n. L. za cca 1,3 mil. Kč;
2007 - Vybudování dvou naučných stezek na bojišti u Hradce Králové - propojení s bojištěm u Jičína a s bojištěm u Dvora Králové nad Labem; Vzpomínkové setkání ke 141. výročí bitvy na Chlumu; Dokončení celkové opravy pomníku pěšího pluku č. 4 v Rozběřicích „Hoch und Deutschmeister“; Oprava souboru 25 pomníků v ohaličkách, Máslojedech, Mokrovousích, Čistěvsi, Světí, Račicích n. T., Rosnicích;

Proč jste se staly členy MAS?
Komitét 1866 chce svojí činností pomoci k rozvoji turistického ruchu a chránit přírodu v tomto regionu a v areálech bojišť 1866. S pomocí MAS získat další finanční prostředky z dotací a grantů pro rozvoj regionu a na ochranu, údržbu, opravy a obnovu památek z války roku 1866.

Kontaktní údaje:
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové; IČ: 00486345; komitet@1866.cz; 605 205 331, 731 484 019, www.1866.cz