Mateřské centrum Nechanice o.s.

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: Představujeme Vám členy MAS, Vydáno dne: 19. 05. 2008

Naší hlavní náplní je odbourání izolace matek na mateřské dovolené, nabídnutí využití volného času v herně mateřského centra a v kroužcích zaměřených na práci s dětmi především předškolního věku. Pořádáme i různé kurzy a přednášky nejen pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost. Organizujeme řadu kulturních akcí pro celé rodiny. - www.nechanicemc.estranky.cz

Zástupce, který bude jeho jménem jednat  v MAS Hradecký venkov je Mgr.Hana JarošováVaše aktivity v regionu?

Kdokoliv má zájem, může navštívit hernu mateřského centra v kulturním domě v Nechanicích. Dále nabízíme pravidelné aktivity:
-          cvičení s dětmi „Mravenečci“ (v sokolovně)
-          hernu pro miminka a batolata do 1 roku (s laktační poradkyní)
-          kroužek anglického jazyka pro děti
-          přírodovědný kroužek
-          hudební a rytmickou výchovu
-          výtvarný kroužek.

Pro veřejnost pořádáme drakiády, cesty se světýlky, karnevaly, sportovní odpoledne, kurzy pletení košů, výtvarně-rukodělné dílny.

Proč jste se stali členy MAS?

Jsme nestátní nezisková organizace, takže ve členství v MAS Hradecký venkov vidíme možnost dalšího zdroje financí potřebných k uskutečnění našich záměrů. Na pravidelných schůzích s dalšími lidmi ze všech 4 mikroregionů však získáváme mnohem víc, než „pouze finance“. Navazujeme nové známosti s mnoha zajímavými osobnostmi pracujícími v různých oborech. Každý z nás má jiné schopnosti, zkušenosti a možnosti, takže tím, že o sobě navzájem víme, můžeme uskutečnit opravdu mnoho!

Kontaktní údaje: 
Mateřské centrum Nechanice o. s.
Sídlo v kulturním domě v Nechanicích
Telefonní číslo: 725 733 671 Hana Jarošová.
Adresa pro korespondenci: Za Školou 362, Nechanice 503 15 
e-mail: materskecentrum.nechanice@seznam.cz
http://www.nechanicemc.estranky.cz/