Postup prací při založení Místní akční skupiny Hradecký venkov, o.p.s.

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Archiv 2008 - 2009, Vydáno dne: 03. 11. 2007

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. 

 

 

 

Kdy

Co

Kde

7.3.2007

setkání starostů všech 3 zakladatelských mikroregionů

rozhodnuto o založení MAS Hradecký venkov, o.p.s.

Hospoda „U Formana“ Roudnice

5.4.2007

setkání se zástupci podnikatelských subjektů ze zakladatelských mikroregionů

Hospůdka „U Kabiho“ Všestary

12.4.2007

setkání se zástupci NNO, zájmových spolků a klubů ze zakladatelských mikroregionů

Kulturní dům Nechanice

 

Mikroregion Hustířanka – odsouhlasení vstupu do o.p.s. Hradecký venkov

Velichovky

3.5.2007

účast zástupců o.p.s. Hradecký venkov na jednání všech MAS Královéhradeckého kraje

dopis adresovaný hejtmanovi a radě KHK ohledně podpory MAS v Královéhradeckém kraji

Informační centrum Kuks

4.5.2007

1. jednání Správní rady o.p.s Hradecký venkov

předsedou SR zvolen pan Jiří Pechar

MěÚ Nechanice

9.5.2007

jednání s mikroregionem Smiřicko ohledně vstupu do o.p.s. Hradecký venkov – předběžný příslib vstupu

Smiřice

9.5.2007

1. jednání Dozorčí rady o.p.s Hradecký venkov

předsedkyní DR zvolena paní Karešová Blanka

OÚ Máslojedy

květen

příprava podkladů pro vznik o.p.s., tvorba internetových stránek – www.hradeckyvenkov.cz

přípravné práce na Strategii rozvoje MAS Hradecký venkov

MěÚ Nechanice

 

29.5.2007

2. setkání DSO Královéhradeckého kraje

jednání o budoucnosti DSO a MAS

Velichovky

29.5.2007

2. setkání SR – podklady pro vznik o.p.s. Hradecký venkov, další postup prací, přijetí loga

Velichovky

30.5.2007

SR, DR – doplnění podkladů do vznik o.p.s, podání návrhu na rejstříkový soud v Hradci Králové

MěÚ Nechanice

30.5.2007

Zaregistrování MAS Hradecký venkov, o.p.s. do databáze MAS Královéhradeckého kraje

 

 

 

Další kroky

červen

- zprovoznění internetových stránek – www.hradeckyvenkov.cz

- zahájení prací na strategii MAS Hradecký venkov

- sběr projektů z území MAS

ihned pro registraci společnosti

- podepisování partnerských smluv

- setkání členů MAS, volby orgánů MASZákladní statistické údaje o MAS Hradecký venkov, o.p.s.

Svazek obcí

katastrální výměra v ha

počet obyvatel k 1.1. 2007

Hustířanka

10204

4685

Nechanicko

13465

8915

Obce památkové zóny 1866

5857

4100

Urbanická brázda

7710

6119

CELKEM

42440

31206

Kontaktní osoby:

Jana Rejlová, mobil: 731516980, e-mail: euro.rejlova@tiscali.cz

Jana Kuthanová, mobil: 724186825, e-mail: kuthanova@horineves.cz

 

Plný název MAS - Hradecký venkov, obecně prospěšná společnost
 
Druh právní subjektivity - obecně prospěšná společnost

 
Registrace potvrzena dne - v květnu 2007 podán návrh
na vznik o.p.s. na rejstříkový soud v Hradci Králové

 
Registrace vystavena, kým? Pod. č.j.
Krajským soudem v HK pod číslem jednacím F 19258/2007

 
IČO 7517730


Sídlo - Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
 
Zastoupená
Jíří Pechar: předseda správní rady
Jana Kuthanová: členka správní rady
Jana Rejlová: členka správní rady
 
Funkce zástupce v MAS:

kuthanova@horineves.cz, mobil: 724186825
euro.rejlova@tiscali.cz , mobil: 731516980


Jmenovitý seznam Svazků obcí, řádných členů MAS a jejich obcí a měst.

POČET:
Mikroregion Nechanicko – 20 obcí

Mikroregion Urbanická brázda – 12 obcí

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 – 10 obcí

Mikroregion Hustířanka – 15 obcí

 
 
Jmenovitý seznam obcí a měst, řádných členů MAS:


členy jsou pouze výše uvedené svazky obcí - počet 4


Jmenovitý seznam obcí a měst, jejichž území tvoří MAS:
 
Organizace státní a kom. sféry
 
 
Podnikatelé, řádní členové MAS
 
 
NNO a dobrovolníci, řádní členové MAS
 
 

 
Rozloha v km2 : 424,40 hustota ( počet obyvatel / km2) 74


Hradecký venkov – jmenovitý přehled obcí a měst tvořících území MAS

OBEC - POČ. OBYV. k 1.1.2007:

 

 
MIKROREGION OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866
 
Benátky - 93
 
Čištěves - 131
 
Hořiněves - 685
 
Máslojedy - 196
 
Neděliště - 366
 
Sendražice - 344
 
Střezetice - 339
 
Světí - 269
 
Vrchovnice - 72
 
Všestary - 1605
 
CELKEM OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 -  4100

 

 
MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA
 

Dobřenice - 584
 
Hvozdnice - 195
 
Kratonohy - 574
 
Lhota pod Libčany - 814
 
Libčany - 857
 
Obědovice - 242
 
Osice - 444
 
Osičky - 129
 
Praskačka - 934
 
Roudnice - 575
 
Syrovátka - 430
 
Urbanice - 341
 
CELKEM URBANICKÁ BRÁZDA  6119

 

 
MIKROREGION NECHANICKO

 
Boharyně - 533
 
Dohalice - 443
 
Dolní Přím - 541
 
Hněvčeves - 159
 
Hrádek - 187
 
Kunčice - 255
 
Lodín - 324
 
Mokrovousy - 279
 
Mžany - 406
 
Nechanice  2251
 
Pšánky - 48
 
Puchlovice - 129
 
Radíkovice - 178
 
Radostov - 129
 
Sadová - 329
 
Sovětice - 210
 
Stěžery - 1674
 
Stračov - 298
 
Těchlovice - 319
 
Třesovice - 223
 
CELKEM NECHANICKO  8915


 
MIKROREGION HUSTÍŘANKA

 
Dubenec - 704
 
Habřina - 254
 
Heřmanice - 378
 
Hořenice - 174
 
Hřibojedy - 210
 
Kuks - 243
 
Lanžov - 179
 
Libotov - 179
 
Litíč - 126
 
Lužany - 134
 
Račice nad Trotinou - 158
 
Rožnov - 388
 
Velichovky - 742
 
Velký Vřešťov - 197
 
Vilantice - 192
 
Zaloňov - 427
 
CELKEM HUSTÍŘANKA - 4685

 
CELKOVÝ POČET OBYVATEL - 23819
 

Svazek obcí Katastrální výměra v ha
Počet obyvatel k 1.1. 2007
Hustířanka 10204/4685
 
Nechanicko - 13465/8915
Obce památkové zóny 1866 - 5857/4100
Urbanická brázda - 7710/6119
CELKEM - 37246/23819

Zdroje informací o MAS Hradecký venkov, o.p.s.: